Skip to main content

HOME  OVER PERKOEN  CONTACT  NIEUWS  PROJECTEN   

 

 

De basis van succesvolle projecten in de buitenruimte ligt in kennis van en ervaring met ingenieurswerk. Vanuit deze gedachte voert Perkoen het management van civieltechnische projecten.           

Perkoen per·koen zelfst. nw.; de (m); meervoud: perkoens (1844-1845) naast parkoen, barkoen met metathesis van r, ontleend aan Frans bracon (sluisbalk, muurstut) 1. geschild stamstuk van dennen of eiken, gewoonlijk 1,20 m tot 1,60 m lang en 30 cm in omtrek. 2. palen voor omheiningen en beschoeiing, veel toegepast als oeverbescherming. 3. Synoniem: rots in de branding.

   

 

 VERKEER & VERHARDING 
Rotonde Rijksweg N844
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanleg en reconstructie van wegen, pleinen en woonwijken.
CULTUURTECHNIEK 
Herinrichting van groenvoorzieningen in de openbare ruimte.
 (AFVAL-)WATERBEHEER
Afkoppelen hemelwater, aanleg en reconstructie riolering en bergbezinkvoorzieningen.